Serveis Editorials

GEOTEC, ofereix serveis de suport en tasques editorials, tals com:

1/1

1/2

MAQUETACIÓ

DE LLIBRES, REVISTES

I TRÍPTICS

Sant Cugat Salou
Sant Cugat Salou

Sant Julià taula d'orientació
Sant Julià taula d'orientació

Sant Cugat Salou
Sant Cugat Salou

1/2

IL·LUSTRACIONS TÈCNIQUES

Tema Europa
Tema Europa

Grafico producción agraria andalucia
Grafico producción agraria andalucia

Tiempo geologico grafico
Tiempo geologico grafico

Tema Europa
Tema Europa

1/3

REALITZACIÓ

DE GRÀFICS

Terra
Terra

1/2

COORDINACIÓ

DE PROJECTES EDITORIALS

IL·LUSTRACIONS ARTÍSTIQUES