Serveis Editorials

GEOTEC, ofereix serveis de suport en tasques editorials, tals com:

1/1

1/2

MAQUETACIÓ

DE LLIBRES, REVISTES

I TRÍPTICS

IL·LUSTRACIONS TÈCNIQUES

REALITZACIÓ

DE GRÀFICS

COORDINACIÓ

DE PROJECTES EDITORIALS

IL·LUSTRACIONS ARTÍSTIQUES

©Geotecnet

Designed by Jan Rojas

Terra