Mapes Físics

Mediterrània
Mediterrània

Granollers
Granollers

Aiguestortes
Aiguestortes

Mediterrània
Mediterrània

1/5

S'utilitzen mapes físics per representar les característiques físiques del territori (límit de costa, hidrografia, llacs, corbes de nivell, relleu, etc.). Sobreposant-hi si cal, planimetria (vies de comunicació, poblacions i altres elements) fent-los a mida del client.

Poden ser en diferents graus de detall i cobertura de territori, segons la finalitat del mapa. D'aquesta manera es poden realitzar des de mapes per països i continents fins a mapes d'àrees acotades per a viatges i excursionistes.

GEOTEC, Estudis i Projectes Geogràfics pot subministrar mapes individuals, sèries o col·leccions, per a projectes editorials, guies de viatge, catàlegs publicitaris, Administracions, per a dissenyadors de pàgines web, urbanistes, i totes aquelles professions que requereixen cartografia.