Cartes Nàutiques

Les cartes nàutiques són un instrument necessari per a la navegació marítima. Les cartes donen informació de com és la costa, les profunditats marines, el tipus de sòl i detalls dels ports.

©Geotecnet

Designed by Jan Rojas